News

GGC จับมือ Chepolis ฟินแลนด์ ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง สร้างมูลค่าเพิ่มชานอ้อยเหลือใช้ พัฒนา NBC เฟส 2 ให้ก้าวไกลสู่ขั้นสุด

[+] Read more

GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2561 ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

[+] Read more

MD GGC นำทัพ จัด Analyst Meeting ไตรมาสที่ 2/2561 ย้ำความพร้อมโรงงานใหม่ เดินเครื่องได้เต็มศักยภาพ

[+] Read more

บอร์ด GGC เผยแผนกลยุทธ์ตลอดทศวรรษ เร่งรัดพัฒนาและขยาย สร้างเครือข่ายธุรกิจ ย้ำเป็นเลิศ เป็นมิตรอย่างยั่งยืน

[+] Read more

รมว.อุตสาหกรรมมอบหมาย รมช. เข้าพบเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ร่วมกับ GGC ยืนแผนผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ 2 ประเทศ

[+] Read more

GGC ฉลอง 7 ล้านชั่วโมง แห่งความปลอดภัย รวมพลังกายใจสู่ก้าวต่อไปที่ 10ล้านชั่วโมง

[+] Read more

GGC ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริม การใช้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 ” ตั้งรับแผนการปรับ B20 ของ กบง. ย้ำรักษาสัดส่วนการตลาด เร่งผงาดโรง ME 2

[+] Read more

GGC จับมือ TBCSD และภาคเอกชนชั้นนาของไทย แสดงความมุ่งมั่น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

[+] Read more