News

GGC ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีระหว่าง ครม.สัญจรชูความพร้อม "นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์" หรือ NBC ร่วมกับกลุ่มเกษตรไทยฯ

[+] Read more

Chairman GGC นำบอร์ดเยี่ยมชมโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่ง 2 โชว์ความพร้อมผลิตเมทิสเอสเทอร์เต็มที่ ใกล้แหล่งปาล์มชั้นดีภาคตะวันออก ตอบรับนโยบาย EEC

[+] Read more

BOD GGC เยี่ยมชม พื้นที่ปลูกปาล์มภาคอีสาน เน้นย้ำมาตรฐาน RSPO สร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ย้ำ “ความสำเร็จของ GGC คือ ความสำเร็จของเกษตรกรไทย”

[+] Read more

GGC จับมือ สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยและผู้ประกอบการ แถลงความพร้อมประกาศใช้ B10 ย้ำช่วยดูดซับปาล์มน้ำมันในตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจชาติแบบยั่งยืน

[+] Read more

GGC รับรางวัลสถานประกอบการ ฮาลาลดีเด่น จังหวัดระยอง 3 ปีซ้อน เน้นรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นมุสลิมทั่วโลก

[+] Read more

รมต. กระทรวง Plantation Industries & Commodities มาเลเซีย เยี่ยมชมบูธ GGC ในงาน POC 2018

[+] Read more

GGC เปิดตัว “ชลบุรี Biocomplex” เร่งก่อสร้างโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่สอง พร้อมตอบสนองนโยบาย Bioeconomy และ EECi ของรัฐไตรมาส 3 ปีนี้

[+] Read more

GGC จัดกิจกรรมครบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนา เน้นการสร้างคุณค่าพนักงานบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

[+] Read more