News

GGC จับมือ KTIS ยักษ์ใหญ่วงการน้ำตาล เร่งขับเคลื่อนโครงการก่อสร้าง “นครสวรรค์ Biocomplex” หนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)เพิ่มมูลค่าเกษตรไทยสอดรับนโยบายภาครัฐ

[+] Read more

MD GGC จับมือ สวทช. ร่วมเสวนาเรื่อง “NQI กุญแจดอกสาคัญสู่ประเทศไทย 4.0” เปิดมุมมองผู้กุมบังเหียนธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมกับความพร้อมร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ

[+] Read more

GGC ผนึกกำลังจุฬาฯ และกองทุนสนับสนุนการวิจัยลงนามโครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี

[+] Read more

GGC ส่งมอบความอบอุ่นผ่าน “โครงการ GGC รักด้วย HUG ” เพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแด่น้องผู้ติดเชื้อ HIV ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จังหวัดระยอง

[+] Read more

MD GGC นำผู้บริหารพนักงานสักการะศาลพระพรหม น้อมนำสิริมงคลรับปีใหม่ ย้ำพาบริษัทก้าวไกล ควบคู่พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

[+] Read more

GGC เปิดบ้านต้อนรับโตโยต้าและสถาบันวิจัยฯ ปตท. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้พลังงานหมุนเวียน เป็นบทเรียนสู่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

[+] Read more

GGC ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ชุมชนเกาะกก ต่อยอดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

[+] Read more

GGC ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เร่งต่อยอดโครงการเตาเผาถ่าน ณ ชุมชนเกาะกก เน้นการนำวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานมาทำประโยชน์ ตอบโจทย์เรื่องการลดขยะ

[+] Read more