ข่าว

GGC ประกาศ เจตนารมณ์แห่งความปลอดภัย ในงาน 180 days มุ่งสู่องค์กร Zero Accident

[+] อ่านต่อ

กรรมการผู้จัดการ GGC ร่วมงาน Inno BioPlast 2019

[+] อ่านต่อ

กรรมการผู้จัดการ GGC นาพนักงานสักการะศาลพระพรหม

[+] อ่านต่อ

กรรมการผู้จัดการ GGC ร่วมงาน Circular Living Symposium 2019

[+] อ่านต่อ

พิธีส่งมอบงาน บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอลจากัด(มหาชน)

[+] อ่านต่อ

GGC จัดกิจกรรม Safety Standdown ให้ผู้รับเหมาพร้อมใจให้คำมั่นด้านความปลอดภัย

[+] อ่านต่อ

GGC จัด Analyst Meeting Q1/62 พร้อมร่วม SET Opportunity Day

[+] อ่านต่อ

รวมใจถวายพระพร

[+] อ่านต่อ