ผลิตภัณฑ์ของเรา

เมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester)

คือ สารประเภทเอสเทอร์ของกรดไขมันสายโซ่ยาวที่สังเคราะห์จากน้ำมันพืช
หรือไขมันสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการ Trans-Esterification จนมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน


เมทิลเอสเทอร์ หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ B100 นั้นเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ใช้แล้วไม่หมดไป (Renewable) เพราะสามารถผลิตได้จากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์ม น้ำมันจากต้นเรปน้ำมันถั่วเหลือง ฯลฯ ที่สามารถปลูกทดแทนได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้เมื่อนำเมทิลเอสเทอร์ไปผสมผสานกับปิโตรเลียมดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสม จะได้น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่เรียกว่า “ไบโอดีเซล”


Product Specification
Methyl Ester
Analysis Items Value SPEC REF. METHOD
Acid Value max 0.50 mgKOH/g In House Method Base on DIN EN ISO 660-1996/ ASTM D664
Sulphate Ash max 0.02 % wt ASTM D 874-00
Carbon Residue max 0.30 % wt In House Method base on DIN EN 4530-03/ ASTM D4530
  Download Full Information

แฟตตี้แอลกอฮอล์ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAIOL)

คือ สารตั้งต้นที่ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ซึ่งเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการผลิตผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วๆ ไปภายในครัวเรือน

 

แฟตตี้แอลกอฮอล์บางส่วนยังใช้งานในการผลิตสินค้า จำพวก สารทำละลาย สารแต่งรส สารแต่งกลิ่น ผงซักฟอก สารหล่อลื่น เครื่องสำอาง แชมพู สารช่วยให้พลาสติกอ่อนตัว (Plasticizer) สีทาบ้าน สารเคลือบ สิ่งทอ เครื่องหนัง และหมึกพิมพ์

แฟตตี้แอลกอฮอล์ของเราผลิตจากน้ำมันพืชธรรมชาติ (Natural Fatty Alcohols) จึงมีจำนวนคาร์บอนโมเลกุลเป็นเลขคู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

บริษัท TFA ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย GGC 100% ได้จำหน่ายแฟตตี้แอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์ THAIOL ทั้งแบบโมเลกุลฯ สายโซ่สั้น (C6-10) สายกลาง (C12-14) และสายยาว (C16-18) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม


Product Specification
ThaiOL 0690
Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 0898
Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 0810
Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1098
Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1214
Test Description Specified Range Method
Appearance Colourless liquid to white solid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.4 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1216
Test Description Specified Range Method
Appearance Colourless liquid to white solid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.4 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1218
Test Description Specified Range Method
Appearance White Solid or Pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1698
Test Description Specified Range Method
Appearance White solid or pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1618
Test Description Specified Range Method
Appearance White solid or pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1618 (50:50)
Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information
ThaiOL 1898
Test Description Specified Range Method
Appearance White solid or pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)
  Download Full Information

กลีเซอรีน (Glycerine)

เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิต สารเมทิลเอสเทอร์ และ แฟตตี้แอลกอฮอล์ ที่มีลักษณะเป็นของเหลว มีรสหวาน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แทบไม่เป็นพิษ ดูดซึมความชื้นได้ และมีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายได้ดี

 

กลีเซอรีนได้ถูกนำไปใช้ในด้านเภสัชกรรมและการแพทย์ รวมถึงเป็นส่วนประกอบของครีมและโลชั่น ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก รวมถึงเรซิ่น พลาสติก และยาสูบ นอกจากนั้นยังเป็นส่วนประกอบของสารให้ความชุ่มชื้น หล่อลื่น ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย รวมถึงเป็นตัวช่วยแขวนลอย (Emulsifier) ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย


Product Specification
REFINED GLYCERINE
Analysis Items SPEC REF. METHOD
Characters/Appearance Clear, Colorless USP 37
Glycerine Content 99.5 min USP 37
Specific Gravity (25/25°C) 1.260 min USP 37
Water Content (%wt) 0.5 max USP 37
  Download Full Information