ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ดำนาเกี่ยวข้าวชาว GGC

[+] อ่านต่อ

ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

[+] อ่านต่อ

โครงการธนาคารทิ้ง ไซเคิล (Think Cycle Bank)

[+] อ่านต่อ

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)

[+] อ่านต่อ

โครงการสนับสนุนประกอบอาชีพคนพิการ

[+] อ่านต่อ

สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2562

[+] อ่านต่อ

กิจกรรมวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

[+] อ่านต่อ

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

[+] อ่านต่อ