เจลแอลกอฮอล์ CHOB โครงการ Green Health Project สู่ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

28 October 2021

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ เป็นผู้แทนผู้บริหาร บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC พร้อมด้วยนางสาวปานรดา วงศ์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการส่วนหน่วยงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ CHOB ภายใต้โครงการ Green Health Project โดยมอบให้แก่ นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าว และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ช่อง 3 เพื่อนำไปบรรจุลงในถุงยังชีพมูลนิธิครอบครัวข่าว และมอบให้แก่ พล.ต.ต.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจน้ำ เพื่อบรรจุลงในถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบต่อไป