สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ณ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
16 September 2021

สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ณ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
18 August 2021

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
17 August 2021

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

Green Health Project ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง
23 July 2021

Green Health Project ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง

GGC ถวายเทียนพรรษา แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงานบริษัทฯ
21 July 2021

GGC ถวายเทียนพรรษา แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงานบริษัทฯ

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโครงการในพระราชดำริฯ ดูแลสุขอนามัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
20 July 2021

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโครงการในพระราชดำริฯ ดูแลสุขอนามัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

GGC Green Health Project Project ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่สังคม
10 March 2021

GGC Green Health Project Project ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่สังคม

GGC ร่วมสู้ COVID-19 ส่งมอบกลีเซอรีนให้แก่กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 11
16 February 2021

GGC ร่วมสู้ COVID-19 ส่งมอบกลีเซอรีนให้แก่กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 11

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแต่งตั้ง GGC Green Health Model ประจำปี 2563
10 November 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแต่งตั้ง GGC Green Health Model ประจำปี 2563