GGC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
27 April 2023

GGC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 30”
28 March 2023

โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 30”

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
17 March 2023

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด มาบชลูด-ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5
06 December 2022

GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด มาบชลูด-ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน ส่งต่อของมือสอง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้
06 December 2022

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน ส่งต่อของมือสอง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
21 November 2022

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

GGC จิตอาสาทำความดีเก็บขยะชายหาด ประจำเดือนกันยายน
16 September 2022

GGC จิตอาสาทำความดีเก็บขยะชายหาด ประจำเดือนกันยายน

ThinkCycle Bank Roadshow 2022 ทิ้งแบบหมุนเวียน…เพื่อเปลี่ยนโลก
02 September 2022

ThinkCycle Bank Roadshow 2022 ทิ้งแบบหมุนเวียน…เพื่อเปลี่ยนโลก

GGC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
16 August 2022

GGC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565