GGC สวัสดีปีใหม่ เทศบาล และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
19 January 2022

GGC สวัสดีปีใหม่ เทศบาล และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

GGC ร่วมกับ GC Group สวัสดีปีใหม่  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
19 January 2022

GGC ร่วมกับ GC Group สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

GGC ร่วมกับ GC Group  เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2564
23 December 2021

GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2564

GGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564
13 December 2021

GGC คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564

GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2564
16 November 2021

GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2564

GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2564
16 November 2021

GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ประจำปี 2564

GGC สนับสนุน โรงเรียนบ้านพยูน ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ “ทิ้งแบบหมุนเวียน…เพื่อเปลี่ยนโลก”
16 November 2021

GGC สนับสนุน โรงเรียนบ้านพยูน ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ “ทิ้งแบบหมุนเวียน…เพื่อเปลี่ยนโลก”

GGC คว้ารางวัล CSR-DIW ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
29 October 2021

GGC คว้ารางวัล CSR-DIW ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

เจลแอลกอฮอล์  CHOB โครงการ Green Health Project  สู่ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
28 October 2021

เจลแอลกอฮอล์ CHOB โครงการ Green Health Project สู่ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม