GGC จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 July 2020

GGC จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
03 July 2020

ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

เพิ่มพื้นที่สีเขียว วันสิ่งแวดล้อมโลก
05 June 2020

เพิ่มพื้นที่สีเขียว วันสิ่งแวดล้อมโลก

GGC ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือเพื่อมือสะอาด มีอนามัย ภายใต้โครงการ "Green Health Project"
27 May 2020

GGC ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือเพื่อมือสะอาด มีอนามัย ภายใต้โครงการ "Green Health Project"

GGC ส่งมอบความห่วงใย สุขอนามัยที่ดีสู่สังคมส่งมอบสบู่เหลวล้างมือเจล และสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
01 May 2020

GGC ส่งมอบความห่วงใย สุขอนามัยที่ดีสู่สังคมส่งมอบสบู่เหลวล้างมือเจล และสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

GGC ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย เเก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
31 March 2020

GGC ส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมือสะอาด มีอนามัย เเก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

GGC CSR Role Model 2019
12 February 2020

GGC CSR Role Model 2019

GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
08 January 2020

GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)
21 November 2019

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)