GGC จิตอาสาทำความดีเก็บขยะชายหาด ประจำเดือนกันยายน

16 September 2022

วันที่ 7 และ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา GGC ร่วมกับ GC Group นำพนักงานจิตอาสา เก็บขยะชายหาด ประจำเดือนกันยายน บริเวณชายหาดหนองแฟบ และชายหาดพยูน จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเล และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้คงอยู่ต่อไป