GGC Green Health Project  ร่วมโครงการตามพระราชดำริ  ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
31 January 2023

GGC Green Health Project ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

GGC ร่วมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อผลิต "สื่ออักษรเบรลล์" ให้ผู้พิการทางสายตา
23 January 2023

GGC ร่วมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อผลิต "สื่ออักษรเบรลล์" ให้ผู้พิการทางสายตา

GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร และบำรุงการศึกษา
13 January 2023

GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร และบำรุงการศึกษา

พิธีสักการะองค์พระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน
09 January 2023

พิธีสักการะองค์พระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

GGC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่
26 December 2022

GGC จัดพิธีส่งมอบตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่

GGC รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ประจำปี 2022 จากสถาบันไทยพัฒน์
26 December 2022

GGC รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ประจำปี 2022 จากสถาบันไทยพัฒน์

GGC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level พร้อมก้าวสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรด้านความยั่งยืนระดับสากล
19 December 2022

GGC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level พร้อมก้าวสู่การเป็นหนึ่งในองค์กรด้านความยั่งยืนระดับสากล

GGC Green Virtual Run 2022 สนับสนุนงบประมาณในโครงการต้นไม้เพื่อเรา
13 December 2022

GGC Green Virtual Run 2022 สนับสนุนงบประมาณในโครงการต้นไม้เพื่อเรา

GGC ร่วมประกาศกลยุทธ์ขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
01 December 2022

GGC ร่วมประกาศกลยุทธ์ขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์