GGC คว้าใบรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2  มุ่งมั่นต้านคอร์รัปชันตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
17 July 2024

GGC คว้าใบรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 มุ่งมั่นต้านคอร์รัปชันตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

GGC จับมือ OR ร่วมสนับสนุนการซื้อ - ขาย ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันรวมทั้ง อนุพันธ์น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
12 July 2024

GGC จับมือ OR ร่วมสนับสนุนการซื้อ - ขาย ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันรวมทั้ง อนุพันธ์น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

GGC คว้ารางวัล Ecovadis Gold Medal ประจำปี 2024
24 June 2024

GGC คว้ารางวัล Ecovadis Gold Medal ประจำปี 2024

GGC-GIZ ร่วมประกาศความสำเร็จการผลิตน้ำมันปาล์มยั่งยืน
31 May 2024

GGC-GIZ ร่วมประกาศความสำเร็จการผลิตน้ำมันปาล์มยั่งยืน

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567
24 May 2024

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567

MD GGC ต้อนรับ CEO และ PSD เยี่ยมชมโรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
20 May 2024

MD GGC ต้อนรับ CEO และ PSD เยี่ยมชมโรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

GGC ตั้งศาลพระพรหมและศาลตายายแห่งใหม่
20 May 2024

GGC ตั้งศาลพระพรหมและศาลตายายแห่งใหม่

GGC ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บีไอจี โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอน” (Carbon Accounting Platform)
09 April 2024

GGC ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บีไอจี โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอน” (Carbon Accounting Platform)

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
03 April 2024

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)