GGC รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment Thailand Sustainability Investment 2019) 1 ใน 98 บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
26 December 2019

GGC รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment Thailand Sustainability Investment 2019) 1 ใน 98 บริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

GGC คว้ารางวัล CSR -DIW ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชูผลิตภัณฑ์เป็นมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อม
26 December 2019

GGC คว้ารางวัล CSR -DIW ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชูผลิตภัณฑ์เป็นมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อม

GGC เข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับกองทัพเรือ ถวายรายงานโครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 December 2019

GGC เข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับกองทัพเรือ ถวายรายงานโครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GGC รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2562
11 December 2019

GGC รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2562

MD GGC ร่วมงาน “Thank You Party 2019 ”
21 November 2019

MD GGC ร่วมงาน “Thank You Party 2019 ”

GGC ร่วมกิจกรรม "สัมมนาสื่อมวลชน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง"
13 November 2019

GGC ร่วมกิจกรรม "สัมมนาสื่อมวลชน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง"

GGC จัดงาน Analyst Meeting Q3/2562
13 November 2019

GGC จัดงาน Analyst Meeting Q3/2562

GGC ขานรับความพร้อม หนุนใช้ B10 เป็นน้้ามันดีเซลพื้นฐาน สร้างสมดุลปาล์มน้้ามันทั้งระบบ
28 October 2019

GGC ขานรับความพร้อม หนุนใช้ B10 เป็นน้้ามันดีเซลพื้นฐาน สร้างสมดุลปาล์มน้้ามันทั้งระบบ

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม GC Plogging เดิน-วิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 4/2562
19 October 2019

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม GC Plogging เดิน-วิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 4/2562