GGC คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

15 September 2023

(วันที่ 13 กันยายน 2566) นางสาวปานรดา วงศ์สุวรรณ ผู้จัดการส่วน หน่วยงานภาพลักษณ์องค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ขึ้นรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได้อย่างครบถ้วน

รางวัล CSR-DIW Continuous Award สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นปีที่ 9 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กร (CSR) อย่างแท้จริง