GGC ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
12 April 2021

GGC ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

GGC คว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มมุสลิมทั่วโลก
09 April 2021

GGC คว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มมุสลิมทั่วโลก

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
02 April 2021

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

GGC ต้อนรับ “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎร” เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ
26 March 2021

GGC ต้อนรับ “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎร” เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ

GGC ร่วมให้ข้อมูลในงาน “Opportunity Day :บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” นำเสนอผลการดาเนินงานประจำปี 2563
01 March 2021

GGC ร่วมให้ข้อมูลในงาน “Opportunity Day :บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” นำเสนอผลการดาเนินงานประจำปี 2563

GGC จัด Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
22 February 2021

GGC จัด Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

GGC จัดกิจกรรม “พิธีสักการะองค์พระพรหม และศาลตายาย” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2564
15 February 2021

GGC จัดกิจกรรม “พิธีสักการะองค์พระพรหม และศาลตายาย” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2564

GGC สานต่อโครงการ Green Health Project มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ แก่สภากาชาดไทย
08 February 2021

GGC สานต่อโครงการ Green Health Project มอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ แก่สภากาชาดไทย

GGC ส่งมอบความห่วงใย สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ Green Health Project แก่ทัพเรือภาคที่ 1
22 January 2021

GGC ส่งมอบความห่วงใย สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ Green Health Project แก่ทัพเรือภาคที่ 1