หน่วยงาน G-CC ร่วมจัดกิจกรรม Governance and Compliance Roadshow 2021
26 สิงหาคม 2564

หน่วยงาน G-CC ร่วมจัดกิจกรรม Governance and Compliance Roadshow 2021

GGC จัดประชุมทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร (Strategic Thinking Session : STS)
21 สิงหาคม 2564

GGC จัดประชุมทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร (Strategic Thinking Session : STS)

GGC จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting Meeting) สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2564
20 สิงหาคม 2564

GGC จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting Meeting) สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2564

GGC เดินหน้าสร้าง “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” ระยะที่ 2 ร่วมกับกลุ่ม KTIS หลัง NatureWorks LLC ตัดสินใจลงทุนโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ
11 สิงหาคม 2564

GGC เดินหน้าสร้าง “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” ระยะที่ 2 ร่วมกับกลุ่ม KTIS หลัง NatureWorks LLC ตัดสินใจลงทุนโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ

GGC ร่วมกับ GC Group มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุไฟไหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว
13 กรกฎาคม 2564

GGC ร่วมกับ GC Group มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุไฟไหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว

GGC จัด Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
13 พฤษภาคม 2564

GGC จัด Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

GGC จัดพิธีส่งมอบงาน แก่ “นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์” กรรมการผู้จัดการคนใหม่
28 เมษายน 2564

GGC จัดพิธีส่งมอบงาน แก่ “นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์” กรรมการผู้จัดการคนใหม่

GGC ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
12 เมษายน 2564

GGC ได้รับการรับรองต่ออายุสถานะสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างโปร่งใส

GGC คว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มมุสลิมทั่วโลก
09 เมษายน 2564

GGC คว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มมุสลิมทั่วโลก