GGC ร่วมต้อนรับ รมว.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น
06 พฤศจิกายน 2563

GGC ร่วมต้อนรับ รมว.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น

GGC ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ทอดกฐินกลุ่ม GC" ประจำปี 2563
28 ตุลาคม 2563

GGC ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ทอดกฐินกลุ่ม GC" ประจำปี 2563

GGC คว้า 2 รางวัล "ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2562"
26 กันยายน 2563

GGC คว้า 2 รางวัล "ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2562"

GGC ต้อนรับคณะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (B100) สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
25 กันยายน 2563

GGC ต้อนรับคณะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (B100) สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

GGC ร่วมลดโลกร้อน รับมอบประกาศนียบัตร โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 3 ปีซ้อน
16 กันยายน 2563

GGC ร่วมลดโลกร้อน รับมอบประกาศนียบัตร โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 3 ปีซ้อน

GGC จัดอบรมความเสี่ยงประจำปี 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน
11 กันยายน 2563

GGC จัดอบรมความเสี่ยงประจำปี 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน

GGC ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านโครงการ "Green Heart Project Project"
10 กันยายน 2563

GGC ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านโครงการ "Green Heart Project Project"

GGC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน ในงานเสวนา "Thailand Business Leadership for SDGs 2020"
31 สิงหาคม 2563

GGC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน ในงานเสวนา "Thailand Business Leadership for SDGs 2020"

GGC ร่วมกับ ตลท. จัดกิจกรรม "Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2563"
19 สิงหาคม 2563

GGC ร่วมกับ ตลท. จัดกิจกรรม "Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนประจำไตรมาส 2 ปี 2563"