วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 16:15 - 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
20 พฤษภาคม 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565 Virtual Conference
23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
27 สิงหาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 13:00 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
13 สิงหาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564 Virtual Conference
21 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564 13:00 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
13 พฤษภาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564 Virtual Conference
02 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 09:30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
01 มีนาคม 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2563 13:00 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
22 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 Virtual Conference
23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563 14:00 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday