กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

21 สิงหาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
21 สิงหาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
22 พฤษภาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567 14:00 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
13 พฤษภาคม 2567 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567 13.30-15.00 น.
02 เมษายน 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 13.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
13 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566 Virtual Conference
24 พฤศจิกายน 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
10 พฤศจิกายน 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566 Virtual Conference
24 สิงหาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
09 สิงหาคม 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2566 Virtual Conference
26 พฤษภาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
16 พฤษภาคม 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2566 Virtual Conference