กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

03 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
13.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
03 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 13.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
16 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2565 Virtual Conference
16 พฤศจิกายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
11 พฤศจิกายน 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2565 Virtual Conference
19 สิงหาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
16 สิงหาคม 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2565 Virtual Conference
23 พฤษภาคม 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 16:15 - 17:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
20 พฤษภาคม 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565 Virtual Conference
01 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 9.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2564 14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564 13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday