กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

21 สิงหาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567
13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2561 16:30 - 17:30 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2561 14:00 - 16:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
12 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 09:00 - 10:00 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
09 พฤศจิกายน 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2561 15.00 - 17.00 น. ณ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 6
22 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2561 09:00 - 11:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
23 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พฤษภาคม 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2561 14:00 - 16:30 น. ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว, ห้อง Ladproa Suite
05 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 09:30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
06 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 11:20 - 12:35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 15:20 - 16:20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 พฤศจิกายน 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560 14:00 - 16:30 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 6