บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เดิมคือ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม GC เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย

ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ อย่างเช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

กรกฎาคม ก่อตั้งบริษัท
%
ถือหุ้นโดย PTTGC
อันดับ 1
ผู้ผลิต โอลีโอเคมี ของประเทศไทย

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพันธสัญญาที่จริงใจต่อลูกค้า GGC จึงมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อาทิ เมทิลเอสเทอร์ (Methyl Ester) แฟตตี้แอลกอฮอล์ (Fatty Alcohols) (ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAIOL) และกลีเซอรีน (Glycerine) นอกจากนั้นยังมีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะ การใช้งานและตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

โดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานแห่งคุณภาพตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ การควบคุมกระบวนการผลิต จนถึงสินค้าผลิตเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการรับรอง ทั้งระดับประเทศและระดับโลกเป็นเครื่องยืนยัน ได้แก่ ISO 9000, ISO14001, OHSAS18001, TIS18001, GMP, HACCP, Halal, Kosher และ RSPO เพื่อความมั่นใจสูงสุดก่อนถึงมือลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • วันก่อตั้ง : 28 กรกฎาคม 2548
 • ผู้ถือหุ้น : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 72.29%
 • เทคโนโลยีที่ใช้ : Agrar-Technik (ประเทศเยอรมัน)
 • ทุนจดทะเบียน : 9,724,833,650 บาท
 • ทุนชำระแล้ว : 9,724,833,650 บาท
 • มูลค่าการลงทุน : 7,080,000,000 บาท
 • ผลิตภัณฑ์ :
  • เมทิลเอสเทอร์ (B100) : 300,000 ตันต่อปี
  • กลีเซอรีน : 31,000 ตันต่อปี

Thai Ethoxylate Company Limited

 • วันก่อตั้ง : 10 มีนาคม 2548
 • ผู้ถือหุ้น : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 50%
  บริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 50%
 • เทคโนโลยีที่ใช้ : -
 • ทุนจดทะเบียน : 420,000,000 บาท
 • ทุนชำระแล้ว : -
 • มูลค่าการลงทุน : -
 • ผลิตภัณฑ์ :
  • แฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลท : 124,148 ตัน/ปี

บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด

 • วันก่อตั้ง : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 100%