เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดูวิดีโอเต็ม
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

RESILIENT AND SUSTAINABLE GREEN FUTURE

GGC มุ่งมั่นสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG สิ่งแวดล้อม สังคม หลักธรรมาภิบาล เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตบนหลักความยั่งยืน คือ การส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด

เศรษฐกิจ

%
ของคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

สังคม

บาท
ในการลงทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม

เป็น
ปริมาณของเสียอันตราย และไม่อันตรายไปฝังกลบ

ร่วมลงทุนไปกับเรา

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

12 มิถุนายน 2567

รายงานผลการประชุม Public Presentation

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ร่วมงานกับเรา

เราพร้อมมอบโอกาสก้าวหน้าในชีวิตด้วยงานที่ท้าทาย ในสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พนักงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน