เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดูวิดีโอเต็ม
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

RESILIENT AND SUSTAINABLE GREEN FUTURE

GGC มุ่งมั่นสร้างสรรค์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG สิ่งแวดล้อม สังคม หลักธรรมาภิบาล เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตบนหลักความยั่งยืน คือ การส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด

เศรษฐกิจ

%
ของคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

สังคม

บาท
ในการลงทุนทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม

เป็น
ปริมาณของเสียอันตราย และไม่อันตรายไปฝังกลบ

ร่วมลงทุนไปกับเรา

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

31 พฤษภาคม 2566

การกู้ยืมเงินระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ร่วมงานกับเรา

เราพร้อมมอบโอกาสก้าวหน้าในชีวิตด้วยงานที่ท้าทาย ในสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้พนักงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน