กลีเซอรีน (GLYCERINE)

เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิต สารเมทิลเอสเทอร์ และ แฟตตี้แอลกอฮอล์ ที่มีลักษณะเป็นของเหลว มีรสหวาน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แทบไม่เป็นพิษ ดูดซึมความชื้นได้ และมีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายได้ดี

กลีเซอรีนได้ถูกนำไปใช้ในด้านเภสัชกรรมและการแพทย์ รวมถึงเป็นส่วนประกอบของครีมและโลชั่น ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก รวมถึงเรซิ่น พลาสติก และยาสูบ นอกจากนั้นยังเป็นส่วนประกอบของสารให้ความชุ่มชื้น หล่อลื่น ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย รวมถึงเป็นตัวช่วยแขวนลอย (Emulsifier) ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย

Product Specifications