GGC ร่วมโครงการ “YOU เทิร์น” ระบบจัดการขยะพลาสติกและรีไซเคิลพลาสติก
28 มีนาคม 2565

GGC ร่วมโครงการ “YOU เทิร์น” ระบบจัดการขยะพลาสติกและรีไซเคิลพลาสติก

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
22 มีนาคม 2565

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

งานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2565
19 มีนาคม 2565

งานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2565

GGC สวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด
28 มกราคม 2565

GGC สวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

GGC สวัสดีปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
28 มกราคม 2565

GGC สวัสดีปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

GGC จับมือวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
28 มกราคม 2565

GGC จับมือวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

GGC สวัสดีปีใหม่ เทศบาล และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง
19 มกราคม 2565

GGC สวัสดีปีใหม่ เทศบาล และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

GGC ร่วมกับ GC Group สวัสดีปีใหม่  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
19 มกราคม 2565

GGC ร่วมกับ GC Group สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

GGC ร่วมกับ GC Group  เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2564
23 ธันวาคม 2564

GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2564