ดำนาเกี่ยวข้าวชาว GGC
07 สิงหาคม 2562

ดำนาเกี่ยวข้าวชาว GGC

ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
23 กรกฎาคม 2562

ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

โครงการธนาคารทิ้ง ไซเคิล (Think Cycle Bank)
10 กรกฎาคม 2562

โครงการธนาคารทิ้ง ไซเคิล (Think Cycle Bank)

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)
08 กรกฎาคม 2562

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)

โครงการสนับสนุนประกอบอาชีพคนพิการ
28 พฤษภาคม 2562

โครงการสนับสนุนประกอบอาชีพคนพิการ

สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2562
15 เมษายน 2562

สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2562

กิจกรรมวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
31 มีนาคม 2562

กิจกรรมวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต
21 มีนาคม 2562

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

GGC มอบกระเช้า วันคล้ายวันเกิด นายกเทศบาล ตำบลบ้านฉาง
12 มีนาคม 2562

GGC มอบกระเช้า วันคล้ายวันเกิด นายกเทศบาล ตำบลบ้านฉาง