GGC ร่วมพิธี เปิดอาคาร เทศบาลเมือง บ้านฉาง
05 มีนาคม 2562

GGC ร่วมพิธี เปิดอาคาร เทศบาลเมือง บ้านฉาง

GGC ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น บุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ
22 กุมภาพันธ์ 2562

GGC ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น บุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ

GGC CSR Role Model 2018
14 กุมภาพันธ์ 2562

GGC CSR Role Model 2018

สานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
06 กุมภาพันธ์ 2562

สานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริช่วยเหลือเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
21 มกราคม 2562

GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริช่วยเหลือเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

พนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม CSR CSR ติดฉลากผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ
17 มกราคม 2562

พนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม CSR CSR ติดฉลากผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ

สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานราชการ และชุมชน
09 มกราคม 2562

สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานราชการ และชุมชน

GGC เปิดบ้านพบชุมชน
12 ตุลาคม 2561

GGC เปิดบ้านพบชุมชน

ประเพณี ลงแขกดำนำ ชุมชนเกาะกก
09 สิงหาคม 2561

ประเพณี ลงแขกดำนำ ชุมชนเกาะกก