SET: GGC

ราคาล่าสุด (THB)

14.60

เปลี่ยนแปลง (%)

0.40 | 2.82%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,173,254.00

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

31,368,822.70

ราคาเปิด

14.20

วันก่อนหน้า

14.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.20 - 14.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

9.90 - 14.70

ปรับปรุงเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2565 16:39