SET: GGC

ราคาล่าสุด (THB)

11.10

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 | 0.00%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

121,800.00

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

1,349,920.00

ราคาเปิด

11.00

วันก่อนหน้า

11.10

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.00 - 11.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

9.00 - 13.30

ปรับปรุงเมื่อ : 01 ธันวาคม 2564 12:25