SET: GGC

ราคาล่าสุด (THB)

14.90

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 | 0.00%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

105,700.00

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

1,574,240.00

ราคาเปิด

14.80

วันก่อนหน้า

14.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

14.80 - 14.90

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

11.00 - 16.30

ปรับปรุงเมื่อ : 02 ธันวาคม 2565 16:23