SET: GGC

ราคาล่าสุด (THB)

7.85

เปลี่ยนแปลง (%)

0.10 | 1.29%

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

108,456.00

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

850,066.40

ราคาเปิด

7.80

วันก่อนหน้า

7.75

ช่วงราคาระหว่างวัน

7.75 - 8.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.00 - 12.70

ปรับปรุงเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2567 16:36