ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

02 เมษายน 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
23 พฤษภาคม 2567
14:15 - 15:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-558-7395, 02-558-7345

อีเมล: ir@ggcplc.com