ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

03 มีนาคม 2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
03 เมษายน 2566
13.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-558-7395, 02-558-7345

อีเมล: ir@ggcplc.com