แฟตตี้แอลกอฮอล์ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAIOL)

คือ สารตั้งต้นที่ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ซึ่งเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการผลิตผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วๆ ไปภายในครัวเรือน

แฟตตี้แอลกอฮอล์บางส่วนยังใช้งานในการผลิตสินค้า จำพวก สารทำละลาย สารแต่งรส สารแต่งกลิ่น ผงซักฟอก สารหล่อลื่น เครื่องสำอาง แชมพู สารช่วยให้พลาสติกอ่อนตัว (Plasticizer) สีทาบ้าน สารเคลือบ สิ่งทอ เครื่องหนัง และหมึกพิมพ์

แฟตตี้แอลกอฮอล์ของเราผลิตจากน้ำมันพืชธรรมชาติ (Natural Fatty Alcohols) จึงมีจำนวนคาร์บอนโมเลกุลเป็นเลขคู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

บริษัท TFA ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย GGC 100% ได้จำหน่ายแฟตตี้แอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์ THAIOL ทั้งแบบโมเลกุลฯ สายโซ่สั้น (C6-10) สายกลาง (C12-14) และสายยาว (C16-18) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

Product Specifications

ThaiOL 0690

Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 0898

Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 0810

Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1098

Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1214

Test Description Specified Range Method
Appearance Colourless liquid to white solid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.4 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1216

Test Description Specified Range Method
Appearance Colourless liquid to white solid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.4 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1218

Test Description Specified Range Method
Appearance White Solid or Pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1698

Test Description Specified Range Method
Appearance White Solid or Pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1618

Test Description Specified Range Method
Appearance White Solid or Pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1618 (50:50)

Test Description Specified Range Method
Appearance Clear Liquid Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 1.0 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)

ThaiOL 1898

Test Description Specified Range Method
Appearance White Solid or Pastilles Visual check
Color (APHA) 0 - 10 In house Method Base on ISO 6271-1:2004 (E)
Acid value (mg KOH/g) 0 - 0.1 In house Method Base on DIN EN ISO 660-1996
Saponification value (mg KOH/g) 0 - 0.5 In house Method Base on DIN EN ISO 3657:2002 (E)