แฟตตี้แอลกอฮอล์ (ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAIOL)

คือ สารตั้งต้นที่ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ซึ่งเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการผลิตผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วๆ ไปภายในครัวเรือน

แฟตตี้แอลกอฮอล์บางส่วนยังใช้งานในการผลิตสินค้า จำพวก สารทำละลาย สารแต่งรส สารแต่งกลิ่น ผงซักฟอก สารหล่อลื่น เครื่องสำอาง แชมพู สารช่วยให้พลาสติกอ่อนตัว (Plasticizer) สีทาบ้าน สารเคลือบ สิ่งทอ เครื่องหนัง และหมึกพิมพ์

แฟตตี้แอลกอฮอล์ของเราผลิตจากน้ำมันพืชธรรมชาติ (Natural Fatty Alcohols) จึงมีจำนวนคาร์บอนโมเลกุลเป็นเลขคู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ทั้งแบบโมเลกุลฯ สายโซ่สั้น (C6-10) สายกลาง (C12-14) และสายยาว (C16-18) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม