ช่องทางการติดต่อ

หากมีข้อสงสัย หรือข้อคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์มายัง : “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ชั้น 4 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคาร เอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

หรือส่งมาที่ E-mail: DPOoffice@ggcplc.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล