เอทานอล

เอทานอล คือสารประเภทแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นของเหลวใส ติดไฟง่าย มีค่าออกเทนสูง อีกทั้งยังสามารถผลิตได้จากพืชผลทางการเกษตรประเภทแป้งหรือน้ำตาลที่สามารถปลูกหมุนเวียนได้ไม่มีวันหมด และก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าการขุดเจาะและผลิตเชื้อเพลิงปิโตเลียมแบบดั้งเดิม

เมื่อนำเอทานอลไปผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้น้ำมัน “แก๊สโซฮอล์” ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์และช่วยลดมลพิษทางอากาศ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) และไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

Product Specifications