ผู้บริหารและพนักงาน GGC ร่วมกิจกรรม งานคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2567 ก้าวสู่ปีที่ 19
16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหารและพนักงาน GGC ร่วมกิจกรรม งานคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2567 ก้าวสู่ปีที่ 19

GGC ติดอันดับความยั่งยืน S&P Global CSA ปีแรก กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในระดับสากล
12 กุมภาพันธ์ 2567

GGC ติดอันดับความยั่งยืน S&P Global CSA ปีแรก กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในระดับสากล

GGC Green Health Project ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
01 กุมภาพันธ์ 2567

GGC Green Health Project ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

“พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน”
25 มกราคม 2567

“พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน”

พิธีสักการะองค์พระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน
09 มกราคม 2567

พิธีสักการะองค์พระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

GGC ลงนาม KTB สนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-linked Loan 2,000 ล้านบาท
20 ธันวาคม 2566

GGC ลงนาม KTB สนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-linked Loan 2,000 ล้านบาท

GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา  ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2566
08 ธันวาคม 2566

GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2566

GGC ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดทำสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์จำลองของโรงงาน (Dojo) สำหรับกิจกรรม TPM ประจำปี 2566
04 ธันวาคม 2566

GGC ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดทำสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์จำลองของโรงงาน (Dojo) สำหรับกิจกรรม TPM ประจำปี 2566

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
27 พฤศจิกายน 2566

GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี