GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2566
31 พฤษภาคม 2566

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2566

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
05 เมษายน 2566

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

GGC ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (S-POPP)
17 มีนาคม 2566

GGC ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (S-POPP)

GGC เข้าร่วมจัดแสดงบูธงาน POC 2023 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
17 มีนาคม 2566

GGC เข้าร่วมจัดแสดงบูธงาน POC 2023 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2565
09 มีนาคม 2566

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2565

GGC “เปิดตัว MD คนใหม่ ‘กฤษฎา ประเสริฐสุโข’ The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Businessสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
09 มีนาคม 2566

GGC “เปิดตัว MD คนใหม่ ‘กฤษฎา ประเสริฐสุโข’ The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Businessสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

GGC จัดกิจกรรม “พิธีสักการะองค์พระพรหม และศาลตายาย” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

GGC จัดกิจกรรม “พิธีสักการะองค์พระพรหม และศาลตายาย” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร GGC ร่วมแสดงความยินดีในพิธี “วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2”
01 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร GGC ร่วมแสดงความยินดีในพิธี “วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2”

GGC Green Health Project  ร่วมโครงการตามพระราชดำริ  ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
31 มกราคม 2566

GGC Green Health Project ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร