GGC-GIZ ร่วมประกาศความสำเร็จการผลิตน้ำมันปาล์มยั่งยืน
31 พฤษภาคม 2567

GGC-GIZ ร่วมประกาศความสำเร็จการผลิตน้ำมันปาล์มยั่งยืน

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567
24 พฤษภาคม 2567

GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567

MD GGC ต้อนรับ CEO และ PSD เยี่ยมชมโรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
20 พฤษภาคม 2567

MD GGC ต้อนรับ CEO และ PSD เยี่ยมชมโรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

GGC ตั้งศาลพระพรหมและศาลตายายแห่งใหม่
20 พฤษภาคม 2567

GGC ตั้งศาลพระพรหมและศาลตายายแห่งใหม่

GGC ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บีไอจี โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอน” (Carbon Accounting Platform)
09 เมษายน 2567

GGC ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บีไอจี โครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มบัญชีคาร์บอน” (Carbon Accounting Platform)

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
03 เมษายน 2567

GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

จิตอาสา GGC พาน้องอิ่มท้อง ในโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 31”
25 มีนาคม 2567

จิตอาสา GGC พาน้องอิ่มท้อง ในโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 31”

กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโรงงาน GKBI
13 มีนาคม 2567

กรรมการบริษัทเยี่ยมชมโรงงาน GKBI

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
05 มีนาคม 2567

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ