GGC เข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับกองทัพเรือ ถวายรายงานโครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ธันวาคม 2562

GGC เข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับกองทัพเรือ ถวายรายงานโครงการตามพระราชดำริ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GGC รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2562

GGC รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2562

MD GGC ร่วมงาน “Thank You Party 2019 ”
21 พฤศจิกายน 2562

MD GGC ร่วมงาน “Thank You Party 2019 ”

GGC ร่วมกิจกรรม "สัมมนาสื่อมวลชน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง"
13 พฤศจิกายน 2562

GGC ร่วมกิจกรรม "สัมมนาสื่อมวลชน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง"

GGC จัดงาน Analyst Meeting Q3/2562
13 พฤศจิกายน 2562

GGC จัดงาน Analyst Meeting Q3/2562

GGC ขานรับความพร้อม หนุนใช้ B10 เป็นน้้ามันดีเซลพื้นฐาน สร้างสมดุลปาล์มน้้ามันทั้งระบบ
28 ตุลาคม 2562

GGC ขานรับความพร้อม หนุนใช้ B10 เป็นน้้ามันดีเซลพื้นฐาน สร้างสมดุลปาล์มน้้ามันทั้งระบบ

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม GC Plogging เดิน-วิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 4/2562
19 ตุลาคม 2562

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม GC Plogging เดิน-วิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 4/2562

GGC รับเหรียญทอง ARC Awards International 2019
17 ตุลาคม 2562

GGC รับเหรียญทอง ARC Awards International 2019

GGC สานพลังความมุ่งมั่น ป้องกันอุบัติเหตุ ในกิจกรรม “270 days Journey to Zero Accident”
09 ตุลาคม 2562

GGC สานพลังความมุ่งมั่น ป้องกันอุบัติเหตุ ในกิจกรรม “270 days Journey to Zero Accident”