หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

Nalinrat Kittikumpolrat

หลักทรัพย์บัวหลวง

หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

Suwat Sinsadok

หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์

Chaipat  Thanawattano

หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)

Parinth Nikornkittikosol

หลักทรัพย์ ทิสโก้

Sansanee Srijamjuree

หลักทรัพย์ กสิกรไทย

หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Sittidath Prasertrungruang
Nithikorn Piskanok

หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)

Naree  Apisawaittakan

หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

Chaiwat Leesiriarnon

หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

กรุงเทพประกันชีวิต