GGC จัดงาน MD Town Hall One Team One Dream ร่วมสร้างธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ
24 ธันวาคม 2563

GGC จัดงาน MD Town Hall One Team One Dream ร่วมสร้างธุรกิจสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

GGC รับ "รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน" ประจำปี 2563
22 ธันวาคม 2563

GGC รับ "รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน" ประจำปี 2563

GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2563
18 ธันวาคม 2563

GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) ประจำปี 2563

GGC รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (มยส.) เดินหน้าขับเคลื่อนสู่องค์กรต้นแบบห่างไกลยาเสพติด
17 ธันวาคม 2563

GGC รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (มยส.) เดินหน้าขับเคลื่อนสู่องค์กรต้นแบบห่างไกลยาเสพติด

GGC คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน
17 ธันวาคม 2563

GGC คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน

GGC ร่วมแสดงจุดยืนขององค์กรมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน
08 ธันวาคม 2563

GGC ร่วมแสดงจุดยืนขององค์กรมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน

GGC ผนึกพันธมิตร นิว ไบโอดีเซล ร่วมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต
27 พฤศจิกายน 2563

GGC ผนึกพันธมิตร นิว ไบโอดีเซล ร่วมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

GGC คว้าคะแนนดีเลิศ CGR 3 ปีซ้อน มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
26 พฤศจิกายน 2563

GGC คว้าคะแนนดีเลิศ CGR 3 ปีซ้อน มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย

GGC ร่วมให้ข้อมูลในงาน “Opportunity Day Q3/2020” โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน
23 พฤศจิกายน 2563

GGC ร่วมให้ข้อมูลในงาน “Opportunity Day Q3/2020” โชว์ผลประกอบการไตรมาส 3 ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน