GGC คว้ารางวัล CSR DIW ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
17 พฤศจิกายน 2563

GGC คว้ารางวัล CSR DIW ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

GGC จัด Analyst Meeting เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2563 พร้อมอัพเดตความก้าวหน้าโครงการสำคัญของบริษัทฯ
11 พฤศจิกายน 2563

GGC จัด Analyst Meeting เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2563 พร้อมอัพเดตความก้าวหน้าโครงการสำคัญของบริษัทฯ

GGC ร่วมต้อนรับ รมว.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น
06 พฤศจิกายน 2563

GGC ร่วมต้อนรับ รมว.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น

GGC ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ทอดกฐินกลุ่ม GC" ประจำปี 2563
28 ตุลาคม 2563

GGC ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น "ทอดกฐินกลุ่ม GC" ประจำปี 2563

GGC คว้า 2 รางวัล "ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2562"
26 กันยายน 2563

GGC คว้า 2 รางวัล "ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2562"

GGC ต้อนรับคณะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (B100) สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
25 กันยายน 2563

GGC ต้อนรับคณะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (B100) สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน

GGC ร่วมลดโลกร้อน รับมอบประกาศนียบัตร โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 3 ปีซ้อน
16 กันยายน 2563

GGC ร่วมลดโลกร้อน รับมอบประกาศนียบัตร โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 3 ปีซ้อน

GGC จัดอบรมความเสี่ยงประจำปี 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน
11 กันยายน 2563

GGC จัดอบรมความเสี่ยงประจำปี 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน

GGC ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านโครงการ "Green Heart Project Project"
10 กันยายน 2563

GGC ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านโครงการ "Green Heart Project Project"