GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
08 มกราคม 2563

GGC ร่วมโครงการตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)
21 พฤศจิกายน 2562

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)

สบู่ล้างมือ เพื่อดูแลสุขอนามัย ในถิ่นทุรกันดาร
14 พฤศจิกายน 2562

สบู่ล้างมือ เพื่อดูแลสุขอนามัย ในถิ่นทุรกันดาร

งานทอดกฐิน กลุ่ม GC ประจำปี 2562
29 ตุลาคม 2562

งานทอดกฐิน กลุ่ม GC ประจำปี 2562

โครงการ GGC เปิดบ้านพบชุมชน ประจำปี 2562
10 ตุลาคม 2562

โครงการ GGC เปิดบ้านพบชุมชน ประจำปี 2562

โครงการ ชุมชนปลอดภัย ด้วยทางม้าลาย GGC
20 กันยายน 2562

โครงการ ชุมชนปลอดภัย ด้วยทางม้าลาย GGC

ดำนาเกี่ยวข้าวชาว GGC
07 สิงหาคม 2562

ดำนาเกี่ยวข้าวชาว GGC

ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
23 กรกฎาคม 2562

ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

โครงการธนาคารทิ้ง ไซเคิล (Think Cycle Bank)
10 กรกฎาคม 2562

โครงการธนาคารทิ้ง ไซเคิล (Think Cycle Bank)