โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
17 สิงหาคม 2564

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

Green Health Project ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง
23 กรกฎาคม 2564

Green Health Project ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง

GGC ถวายเทียนพรรษา แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงานบริษัทฯ
21 กรกฎาคม 2564

GGC ถวายเทียนพรรษา แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงานบริษัทฯ

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโครงการในพระราชดำริฯ ดูแลสุขอนามัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
20 กรกฎาคม 2564

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโครงการในพระราชดำริฯ ดูแลสุขอนามัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

GGC Green Health Project Project ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่สังคม
10 มีนาคม 2564

GGC Green Health Project Project ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่สังคม

GGC ร่วมสู้ COVID-19 ส่งมอบกลีเซอรีนให้แก่กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 11
16 กุมภาพันธ์ 2564

GGC ร่วมสู้ COVID-19 ส่งมอบกลีเซอรีนให้แก่กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 11

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแต่งตั้ง GGC Green Health Model ประจำปี 2563
10 พฤศจิกายน 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแต่งตั้ง GGC Green Health Model ประจำปี 2563

GGC Green Health Model นำร่อง ส่งเสริมสุขอนามัยเยาวชนในระยอง
18 กันยายน 2563

GGC Green Health Model นำร่อง ส่งเสริมสุขอนามัยเยาวชนในระยอง

ประเพณีลงแขกดำนาชุมชนเกาะกก ประจำปี พ.ศ. 2563
18 สิงหาคม 2563

ประเพณีลงแขกดำนาชุมชนเกาะกก ประจำปี พ.ศ. 2563