โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
17 August 2021

โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

Green Health Project ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง
23 July 2021

Green Health Project ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ชุมชนมาบชลูด อ.เมือง จ.ระยอง

GGC ถวายเทียนพรรษา แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงานบริษัทฯ
21 July 2021

GGC ถวายเทียนพรรษา แก่วัดที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงงานบริษัทฯ

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโครงการในพระราชดำริฯ ดูแลสุขอนามัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
20 July 2021

Green Health Project ส่งมอบสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโครงการในพระราชดำริฯ ดูแลสุขอนามัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

GGC Green Health Project Project ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่สังคม
10 March 2021

GGC Green Health Project Project ส่งมอบสุขอนามัยที่ดีแก่สังคม

GGC ร่วมสู้ COVID-19 ส่งมอบกลีเซอรีนให้แก่กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 11
16 February 2021

GGC ร่วมสู้ COVID-19 ส่งมอบกลีเซอรีนให้แก่กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 11

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแต่งตั้ง GGC Green Health Model ประจำปี 2563
10 November 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรและแต่งตั้ง GGC Green Health Model ประจำปี 2563

GGC Green Health Model นำร่อง ส่งเสริมสุขอนามัยเยาวชนในระยอง
18 September 2020

GGC Green Health Model นำร่อง ส่งเสริมสุขอนามัยเยาวชนในระยอง

ประเพณีลงแขกดำนาชุมชนเกาะกก ประจำปี พ.ศ. 2563
18 August 2020

ประเพณีลงแขกดำนาชุมชนเกาะกก ประจำปี พ.ศ. 2563