โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)
08 กรกฎาคม 2562

โครงการธนาคาร ทิ้ง - ไซเคิล (Think cycle bank)

โครงการสนับสนุนประกอบอาชีพคนพิการ
28 พฤษภาคม 2562

โครงการสนับสนุนประกอบอาชีพคนพิการ

สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2562
15 เมษายน 2562

สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2562

กิจกรรมวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
31 มีนาคม 2562

กิจกรรมวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต
21 มีนาคม 2562

จิตอาสา GGC ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

GGC มอบกระเช้า วันคล้ายวันเกิด นายกเทศบาล ตำบลบ้านฉาง
12 มีนาคม 2562

GGC มอบกระเช้า วันคล้ายวันเกิด นายกเทศบาล ตำบลบ้านฉาง

GGC ร่วมพิธี เปิดอาคาร เทศบาลเมือง บ้านฉาง
05 มีนาคม 2562

GGC ร่วมพิธี เปิดอาคาร เทศบาลเมือง บ้านฉาง

GGC ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น บุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ
22 กุมภาพันธ์ 2562

GGC ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น บุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ

GGC CSR Role Model 2018
14 กุมภาพันธ์ 2562

GGC CSR Role Model 2018