กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

29 พฤศจิกายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564
13:15 - 14:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
12 มิถุนายน 2563 Digital Roadshow ไตรมาสที่ 1/2563 15.20 - 16.20 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
05 มิถุนายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 09:30 น. ณ ห้องซินเนอร์ยี่ ฮอล์ ชั้น 6 อาคาร ซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
20 พฤษภาคม 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563 15.20 - 16.20 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
12 พฤษภาคม 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2563 14:00 - 16:00 น. ณ Facebook Live : GGC Investor Relations Private Group
26 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2562 15.20 – 16.20 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2562 14:00 - 16:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
03 ธันวาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562 9:00 - 10:00 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13 พฤศจิกายน 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562 14:00 - 16:00 น. ณ Customer Solution Center (CSC) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 1
05 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562 14:10 - 15:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 สิงหาคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2562 14:00 - 16:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
16 พฤษภาคม 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2562 09:00 - 11:00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C ชั้น 5
16 พฤษภาคม 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 16:30 - 17:30 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย