GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด มาบชลูด-ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5

06 December 2022

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด มาบชลูด- ชากกลาง คัพ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนหันมาเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เยาวชนอีกด้วย โดยจัดการแข่งขันเป็นระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 16 ทีม ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง