โครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 30”

28 March 2023

(วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566) GGC ร่วมกับ GC Group หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และกองทุนเพื่อเพื่อน สานต่อ “โครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ 30 ประจำปี 2566” เพื่อสร้างฝันให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสกว่า 800 คน จากทั่วประเทศ ในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากสังคม เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้ถึงปัญหาระหว่างเพื่อนมนุษย์ ให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน GGC ร่วมเป็นจิตอาสา สร้างคุณค่า แบ่งปันรอยยิ้ม และดูแลน้องๆ ในโครงการดังกล่าว ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี