กรรมการบริษัทฯ เยี่ยมชมกิจการ GGC

07 July 2022

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC นำโดย นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ และ นายธนากร มนูญผล กรรมการบริษัทฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้กรรมการบริษัทฯ เข้าใจธุรกิจ และภาพรวมกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย

สำหรับการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ จัดขึ้นที่สำนักงาน GGC อาคาร GC Estate จังหวัดระยอง และการนำเยี่ยมชมโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 และโรงงานของบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด รวมทั้งการเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลา  ชุมชนหนองแฟบ ซึ่งเป็นชุมชนที่บริษัทฯ ร่วมดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ อีกด้วย