GGC คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

02 September 2022

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ได้อย่างครบถ้วน โดยมีนางสาวปานรดา วงศ์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการส่วน หน่วยงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กรเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รางวัล CSR-DIW Continuous Award สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้านคือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นปีที่ 8 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) อย่างแท้จริง