ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมพิธี “งานวางศิลาฤกษ์โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2”

09 September 2022

(31 สิงหาคม 2565) นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC นำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมพิธี “วางศิลาฤกษ์โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2” ของบริษัท จีจีซี เคทิสไบโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง GGC และ KTIS ดำเนินงานโดยบริษัท จีจีซี เคทิสไบโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI โดยระยะที่ 2 มีมูลค่าการลงทุน 1,430 ล้านบาท ต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพและพลังงานสะอาด มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และเคมีชีวภาพ (Biochemicals) ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม