คณะกรรมการบริษัท GGC ร่วมงาน “GC Circular Living Symposium 2022 : Together to Net Zero”

09 September 2022

(26 สิงหาคม 2565) คณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมงาน “GC Circular Living Symposium 2022 : Together to Net Zero” จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

งาน GC Circular Living Symposium 2022 : Together to Net Zero” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้ ต่อยอดแนวคิด และยกระดับความร่วมมือด้านความยั่งยืนด้วยการต่อยอดการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมมือแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว