GGC ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

08 November 2022

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร และถวายปัจจัยไทยธรรม ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ณ วัดทักขิณาราม (วัดหนองแฟบ) วัดพลา และวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง