คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร GGC ร่วมแสดงความยินดีในพิธี “วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2”

01 February 2023

(1 กุมภาพันธ์ 2566) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมพิธี “วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2” (Polylactic Acid หรือ PLA) ของบริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2 (Polylactic Acid หรือ PLA) เป็นโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพอันดับหนึ่งของโลก และใช้น้ำตาลจากอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อผลิต Lactic Acid ซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต PLA 75,000 ตันต่อปี ที่จะช่วยขยายฐานพันธมิตรในตลาด Bio-Polymer รวมถึงการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้วัสดุที่ยั่งยืน โดยมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท