GGC และ GC Group ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

10 November 2023

(8 พฤศจิกายน 2566) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับ GC Group เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมีนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน GC Group ชาวชุมชนห้วยโป่ง ร่วมงานดังกล่าว ณ วัดห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ของ GC Group ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และชุมชน ในการร่วมกันสืบสานประเพณีทางศาสนาที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญต่อสังคม โดยยอดเงินทำบุญ “งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566” เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,477,953.56 บาท