GGC ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จัดทำสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์จำลองของโรงงาน (Dojo) สำหรับกิจกรรม TPM ประจำปี 2566

04 December 2023

(23 พฤศจิกายน 2566) นายอิศเรศน์ จันทมงคลเลิศ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานบริหารและสนับสนุนระบบการเรียนรู้ปฏิบัติการ (OE-OP-SP) และนายศัลยเวช เกตุแก้ว ผู้จัดการส่วนหน่วยงานผลิต 2 (OE-OP-P2) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เป็นผู้แทนผู้บริหารมอบทุนการศึกษา และรับมอบอุปกรณ์จำลองของโรงงาน (Dojo) จากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง

บริษัทฯ ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนสนับสนุนกิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance) หรือการบำรุงรักษาทวีผลแบบ ทุกคนมีส่วนร่วม ให้กับวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถ คือ การสร้างเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและพนักงาน โดยได้ร่วมมือกันจัดทำสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์จำลอง จากอุปกรณ์ที่มีการใช้งานจริงภายในโรงงาน เพื่อเป็นสื่อการเรียนให้นักศึกษาและพนักงาน ได้เห็นถึงโครงสร้างและองค์ประกอบภายใน รวมถึงการแสดงหน้าที่ ระบบ และหลักการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องอีกด้วย