พิธีสักการะองค์พระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน

09 January 2024

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสักการะศาลพระพรหม พร้อมถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจ ณ บริเวณศาลพระพรหม อาคารเอ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์