“พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน”

25 January 2024

(24 มกราคม 2567) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงงานโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี การจัดงานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ยังถือเป็นโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานขอความเป็นสิริมงคลก่อนการดำเนินงานเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปีของโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2567 อีกด้วย